Vill synas i Inköpsportalen. Särskilt formulär för företagsinformation kommer att skickas till dig.